Planer

Det emotionelle og det mentale plan

Erkendelse og indsigt er ikke givet på forhånd. Den spirituelle vej handler netop om erkendelse, indsigt og udvikling af fornuften.