Legemer

Personligheden og legemerne

Det æteriske legeme er i virkeligheden et samlet udtryk for det elektriske, og energimæssige udtryk en person har, rent fysisk.

En erkendelse

Det er en nødvendighed, at vi lærer at acceptere, at der er andet end det fysiske legeme …