Mantras, betydning og vibration

Mantra er et sanskrit ord med nuancer af betydning: ”sindets værktøj”, ”guddommelig tale” og ”menneskets åndelige psykologiske sprog”.

Ordet ”mantra” udspringer af sanskrit ordet manas, eller ”sind” og trai, ”at beskytte” eller ”at frigøre fra”. Den bogstavelige betydning af mantra er derfor; ”at frigøre fra sindet”. (TAF1 p39)

”Gennem udøvelsen af vores frie vilje både akkumuler og afbetaler vi karma, og den karma vi pådrager os selv, er både positiv og negativ. Dog kan man sige, at “god karma” foretrækkes frem for “dårlig karma”, det endelige mål er overhovedet ikke at have nogen karma, på hvilket tidspunkt vi frigøres fra genfødelseshjulet og måske transcenderer dette jordiske plan. God karma, ligesom det modsatte, knytter os faktisk til dette plan.” (TAF1 p37)

”Chanting mantraer fungerer direkte på alle typer karma og hjælper med at overvinde det, der måske er blevet skabt utilsigtet eller uvidende i dette liv eller noget tidligere liv. Som en del af processen kan vi helbrede forskellige fysiske, følelsesmæssige og spirituelle forhold, som vi bringer ind i dette liv som en del af vores karmiske arv.” (TAF1 p40)

”Mantra gør det muligt for chakraerne at “tænde” sikkert og til højere “spænding”. Når vi praktiserer sanskrit-mantra, forøger vi chakraernes evne til at holde en spirituel ladning. Det er som om en 25-watts pære kan holde 50 watt, derefter 100 watt, 500 watt, 1000 watt. Mantras effekt kommer ikke af nogen særlig betydning som deres stavelser formidler, men fra den vibrationseffekt, de skaber, når de udtales gentagne gange.” (TAF1 p48)

”Med denne overordnede forståelse af vores åndelige fysiologi, af vores subtile krop og chakraer og af den måde, hvorpå vores dybeste åndelige energier kan vågne, kan vi nu diskutere, hvad der sker med os, når vi udtaler mantraer. Processen med at integrere disse gamle formler fungerer i den daglige verden, selvom vi ikke forstår, hvad vi siger, fordi mantras grundlæggende handler om energi snarere end mening.” (TAF1 p48)

”Der er halvtreds bogstaver i det grundlæggende sanskrit-alfabet. Disse bogstaver svarer til de halvtreds kronblade på de seks chakraer fra rod til pande. Ligesom chakraerne selv, kan avancerede spirituelle adepter faktisk “se” bogstaverne på kronbladene på chakraerne. Når et sanskrit-mantra er ytret, vibrerer kronbladene, der svarer til bogstaverne i mantraet, i spirituel resonans. Dette sætter en kaskade af energetiske effekter.” (TAF1 p48)

”Når vi udtaler mantraer, igangsætter vi en kraftig vibration, der svarer til både et specifikt spirituelt energiniveau og en bevidsthedstilstand i sæd-form. Efterhånden begynder vibrationen af mantraet at tilsidesætte alle de andre mindre vibrationer. Disse bliver til sidst absorberet af mantraet. Efter et tidsrum, der varierer fra person til person, stilner den store bølge af mantra alle andre vibrationer i de individuelle organer og systemer. Ultimativt vil individet være i perfekt harmoni med den energi og åndelige tilstand, der er repræsenteret ved og indeholdt i mantraet.” (TAF1 p52)

”Praktisering af sanskrit mantra øger vitaliteten og energiudnyttelsesevnen for chakraerne i vores subtile krop og organerne i vores fysiske krop. Når vi bliver dygtige til mantra-meditation, kan nye oplevelser begynde at præsentere sig for os. (TAF1 p52)

Almindeligvis er der et særligt formål med at bruge et mantra og et specifikt antal af gentagelser forbundet med at opnå formålet. (TAF1 p53)

Den bedste måde at begynde med at løse et problem er at formulere problemet klart.

Derefter vælges den periode hvor mantraet bruges, minimum 21 dage.

Du bør finde et bestemt sted hvor du kan sidde to gange om dagen og udføre din åndelige disciplin.

De bedste tidspunkter på dagen er to timer før daggry og to timer før solnedgang.

Gennemfør din daglige disciplin uden afbrydelser.

Nogle bruger bedeperler; Mala eller rosenkrans.

”Hvis du ønsker det, kan du vælge en rosenkrans eller en mala til din praksis. Hvis du vælger at gøre det, skal du placere det på et sikkert sted og kun bruge det til denne særlige praksis, indtil du har afsluttet disciplinen. Alternativt kan nogle mennesker lide at bære rosenkransen, når de ikke siger mantraet. Dette er også en god praksis.” (TAF1 p55)

”Rosenkransen er et gammelt åndeligt værktøj. I hele Fjernøsten kaldes rosenkranser malas og består af 108 perler. Til åndelige discipliner bruges rosenkransen på samme måde uanset den religiøse tradition: primært til at tælle antallet af gentagelser af mantraet eller bønne Mens 108 perler var blevet brugt i vediske malas i tusinder af år før Jesu fødsel, har den katolske kirke adopteret 54 perler, en halv mala plus et vedhæng bestående af fem perler. Man kan f.eks. sige, at man har udført tyve rosenkranser eller ti malas af en bestemt bøn eller mantra. (TAF1 p56)

”Een perle i slutningen af malaen kaldes meru; den indeholder den akkumulerede styrke fra alle udførte mantra. (På den katolske rosenkrans svarer vedhænget til meruen.) Når man bruger en rosenkrans af enten vestlig eller østlig variant, bør man ikke ”krydse” endekuglen. Den gemmer kraft. Sanskrit-ordet meru betyder “bjerg”. Åndeligt bliver meruen et “bjerg” med lagret åndelig energi. Under din gentagelse af et mantra er malaen færdig, når meru er nået. For at fortsætte med at synge mantraet starter du tællingen baglæns fra meruen. I lange sessioner med mantra går tællingen således rundt i mala til meru og derefter tilbage igen. Derefter køres rundt om mala igen og derefter tilbage den anden vej til begyndelsen.” (TAF1 p56)

”De fleste malas indeholder stadig 108 perler i dag. Tallet 108 bruges, fordi vedisk lære siger, at der er 108 vigtigste astrale kanaler, der fører fra hjertet i det subtile legeme ud til resten af det subtile legeme. Disse kanaler kan sammenlignes med kanaler i astrale nerverør eller blodårer. At sige et mantra 108 gange sender energi ind i hver af kanalerne.” (TAF1 p56)

Martin Binderup

Kilder:
Healing mantras af Thomas Ashley-Farrand (TAF1)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *