Meditation fører til følgende tre tilstande

Meditation fører til følgende tre tilstande:

  1. At kontakte sjælen (det højere selv, det højere ego)
    At koordinere de tre lavere legemer (det fysiske, det emotionelle og det mentale)
  2. Føre til en ligevægtstilstand, et balancepunkt, der hverken er negativ eller positiv.
    Med tiden vil balancepunktet (ligevægtspunktet) hæves højere og højere. Vibration og tone ændres.
  3. At stabilisere de lavere vibrationer på det emotionelle og mentale plan. ”Renselse og betvingelse”.

De tre legemer skal koordineres.

I begyndelsen er der dissonans, disharmoni og kamp mellem det vi kalder det lavere og det højere selv.

For gennemsnitsmennesket opstår denne koordination kun med mellemrum, i perioder med intens aspiration.

Abstraktion skal vinde indpas og indbefatte det fysiske, det emotionelle og det mentale.

Når koordinationen sker da bliver skribenter og drømmere i stand til at drage inspirationer og drømme ned, og da kan der skabes nye ideer i formens verden.

Denne koordination er et resultat af en langvarig proces som skal skabe i det enkelte menneske ”en uhindret kanal”

Et hvert liv kan beskrives som en form, og meditationen skal fylde formen med mening, viden og til sidst visdom.

Livet vil blande personlighedens og sjælens farver sammen og ud af det skal komme den største skønhed.

Vi stræber efter den indre stabilitet, hvor det emotionelle er som det stille hav uden bevægelser, hvor det mentale er opbygget uden forhindringer, en intelligent fortolker af den højere sandhed.

Det kan være meget svært at acceptere og forstå, at menneskets fire vigtigste bevidsthedsplaner der det fysiske, det emotionelle, det mentale og sjælen.

Jan Ruben

1 kommentar til “Meditation fører til følgende tre tilstande”

  1. Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding something fully, but this piece of writing offers nice understanding even.

Der er lukket for kommentarer.