Vejen

Vejen

Meditation bør øge et menneskes evne til at udligne sin karma, skabe klar vision, klog dømmekraft og en forståelse af det umiddelbart forestående arbejde.

At udvikle mennesker med en klar vision, og som er i stand til at drage logiske følgeslutninger. For at opnå dette at lære menneskene at udvikle sig selv, at tænke selv, at ræsonnere sig ud af egne problemer og at opbygge egne karaktertræk.

Personlighedens opgave er at forskønne, opbygge og udvide sjælens legeme – det kausale legeme og at drage det gode ud af det personlige liv og oplagre det i det egoiske legeme (sjælens legeme). Vi kan kalde det guddommelig vampyrisme.

Ved en langsom og gradvis proces opsamles det gode i ethvert liv – det er denne samlede mængde, det kausale legeme består af.

Opbygningen af det kausale legeme foregår i begyndelsen langsomt, men senere foregår arbejdet med større hast.

Enhver sten er tilhugget i det personlige liv.

Det gælder på vejen at opbygge, fuldføre og forskønne det personlige tempel med større hastighed. Det tempel som også kaldes Salomons tempel.

Kanalen mellem personligheden og det kausale legeme bliver tættere mere klar og fyldestgørende.

Hvorfor er vejen så vanskelig at betræde, og hvorfor bliver det at gå op af stigens trin stadig mere kompliceret?

  1. Hvert legeme må behandles og disciplineres for sig og på den måde renses.
  2. Hvert legeme må reguleres og koordineres.
  3. Hvert legeme må underkastes en nypolarisering.
  4. Hvert legeme bygges praktisk talt op på ny.
  5. Hvert center må gradvist, omhyggeligt og videnskabeligt opvækkes, dets rotationer intensiveres, dets udstråling elektrificeres.
  6. Alle legemer skal koordineres, sådan at kraft kan strømme uhindret igennem.

På det praktiske og personlige plan, hvad betyder de 6 sætninger for dig?

For at kunne svare på dette ekstrem kompliceret spørgsmål, så er du nødt til at vurdere, hvor ligger din styrke og hvor ligger dine svagheder, når vi taler om dit følelsesliv, dine følelser, dine måde at tænke på, din evne til at skelne, dine handlinger, dine motiver, dine ønsker og krav til dig selv og andre, dine ideer, visioner og livsmål. Men det gælder også hvad jeg spiser og drikker o.a. Hvordan jeg behandler min fysiske krop.

Hvad kan denne sætning betyde for dig?

Energi følger tanke?

Er tanken ikke længere toldfri?

Personlig vækst:

Styret af en cyklisk lov.

  1. Først sker der et sammenstød mellem den gamle og den nye rytme.
  2. Dette efterfølges af en periode, hvor den nye rytme gradvis dominerer og den gamle elimineres og den nye vibration stabiliseres.
  3. Til sidst kommer en nedgang i styrke og den dør ud, hvorefter processen begynder på ny.

På det praktiske og personlige plan, hvad betyder de tre sætninger for dig?

At stræbe at nå den højere bevidsthed med senere udvikling af gruppebevidsthed opnås ikke ved kun at meditere på en bestemt meditationsform 30 minutter hver dag. Det forudsætter, at I beslutsomt og til enhver tid betragter jer selv som sjælen og ikke som en separat personlighed. Senere som sjælen får mere og mere indflydelse, sker der en udvikling af evnen til at se sig selv som en del af en gruppe uden egne interesser eller begær, mål eller ønsker, ud over det, der er bedst for gruppen. Det kræver en konstant årvågenhed i alle dagens timer for at forhindre et tilbagefald til den lavere vibration. Målet er at leve i den højere bevidsthed, indtil denne bevidsthed er så stabil, at din lavere natur ikke bliver andet end et redskab.

At bygge en tankeform:

Hvor du visualiserer dig som en eksponent for alle dyder. Det er en intellektuel øvelse, hvor du hele tiden sætter et spejl op foran dig selv for at minder dig om det billede af dig selv, som du ønsker at holde fast på, og som du ønsker at være. Start med at vælge en dyd, som du mener du er god til.

Jan Ruben

Kilder:
Meditation and its practice: Swami Rama
Sjælens Lys – Alice Bailey
Jewish Meditation – Aryeh Kaplan
Breve om okkult Meditation – Alice Bailey

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *