Praktiske anvisninger om meditation

”Den studerende bør huske, at ukontrolleret begær og en ureguleret tankevirksomhed lukker sjælens lys ude og hindrer åndelig bevidsthed ”

”Yoga eller forening opnås gennem undertrykkelse af den psykiske natur og beherskelse af sindet (chittaen)”

(fra yoga sutras af Patanjali)

Tænk over disse sætninger. KENDER DU DIG SELV SOM DU ER I VIRKELIGHEDEN?

MEDITATIONS PRAKSIS

Hvis det er muligt så opsøg det samme sted hver dag, fordi du der kan opbygge en ”skal” der virker beskyttende og gør den ønskede højere kontakt lettere opnåelig. Stedet du har valgt bliver afstemt med din højeste vibration og du undgår en lang indledning med at hæve din vibration.

Sæt dig i en stilling der er bekvem for det fysiske legeme. Den bedste stilling, som ikke altid er mulig, det er at sidde på gulvet med korslagte ben med ryggen op af noget, der kan støtte rygsøjlen. De fleste sidder dog i en stol med eller uden ryg, øjnene lukkede og hænderne folde i skødet.

Åndedrættet bør være jævnt, roligt og regelmæssigt

Simple åndedrætsøvelser kan anbefales. Rigtige åndedrætsøvelser påvirker det autonome nervesystem. Vi anbefaler ikke åndedrætsøvelser der påvirker de såkaldte tre nadis: sushumna som svarer til rygsøjlens system, ida og pingala der svarer til henholdsvis venstre og højere side af rygsøjlen. Det er åndedrætsøvelser som påvirker rygsøjlens slumrende ild – kundalinien. Med andre ord kundalini åndedrætsøvelser, som visse yogier anbefaler. Nogle yogier anbefaler øvelserne til deres elever, fordi de kan påvirke den enkeltes bevidsthed, men bivirkningerne kan være fysisk dybt udfordrende.

Åndedræts videnskab er vigtig, men skal undervises af den rette lærer. Selv-praksis kan normalt ikke anbefales.

(se anvisning i bogen ”De 17 trin til fuldkommenhed”)

Der er mange metoder til at stilne sindet. Nogle bruger åndedrættet på en speciel måde, andre bruger mantras, andre igen bruger musik eller sang, fysiske øvelser, afslapningsøvelser og nogle igen indtonerer lyden AUM eller OM.

AUM eller OM kan f.eks. synges tre gange: først stille i sig selv – visualiser det mentale legeme. Dernæst svagt – visualiser det emotionelle legeme og til sidst højt eller højere – visualiser det fysiske legeme.

Konsekvens

På de mentale niveauer.

  • den lavere mentale tænkeevne dæmpes
  • sammenkædning med sjælen
  • grovere partikler drives ud og finere bygges ind.

På de emotionelle niveauer.

  • en klar stabilisering af det emotionelle legeme
  • en genspejling af det højere, grovere stof drives ud

På det fysiske plan.

  • indstrømningen omkranser legemet og danner en skal der virker beskyttende.

Koncentration

Inden du bevæger dig ind i meditationens indre hjerte, så skal du udforske begreberne koncentration og kontemplation eller refleksion.

Koncentration, kontemplation og meditation er nok tre faser, men de overlapper hinanden.

Det er ikke alle mennesker, der har nemt ved at koncentrere sig ej heller at reflektere. Vi vil senere uddybe begreberne koncentration og refleksion. Det gælder også forståelsen af meditationens faser. Der findes en del redskaber, nogle er nævnt, men vi har ikke gået i detaljer vedrørende brug af disse redskaber. Vi er nødt til at kende dem, dels af hensyn til personlig forståelse og brug, men også hvis vi ønsker at introducere meditation til andre.

Musik har været brugt siden tidernes morgen til at løfte bevidstheden. Når det er sagt, så kan vi hurtig være enig; at valg af musik, og den måde den mediterende bruger musikken på samt valg af meditations praksis og den udøvendes viden og erfaring er helt afgørende for resultatet. Der står i gamle jødiske tekster, at profeterne brugte den levende musik til at hæve bevidstheden for at komme i kontakt med den del af sjælen, der videregiver intuition. Intuition kan være ny viden og livsforståelse.

Mindfulness er et system, som har særlig fokus på koncentration og refleksion, men mindre på det, vi kalder meditation.

Derfor kan de mange øvelser, der findes ikke bare i mindfulness men også i andre systemer anbefales.

Jan Ruben

 

Kilder:
Sjælen af Alice A Bailey
De 17 Trin Til Fuldkommenhed af Ananda Tara Shan

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *