Koncentration

I forbindelse med dette meditationsprojekt så vil deltagerne gradvist blive præsenteret for Patanjalis yoga sutras, fordi de indeholder en væsentlig forståelse af begrebet meditation.

Uanset hvilke kilder du bruger for at forstå begrebet meditation, så må du gøre dig klart, at der er forskellige opfattelser af begrebet meditation.

Og ingen sandhed er større end den du selv kommer frem til. Det er din viden, erfaring og praksis som er relevant og betydningsfuld for dig.

Ord og tekster udvider din horisont, men det er det du selv erkender du vil bruge nu og i fremtiden.

Der er 55 yoga sutras. De første 15 yoga sutras beskæftiger sig med kontrollen over sindet, de sidste 40 yoga sutras handler om bevidsthedsudvidelse og tilkendegivelse af psykiske evner, både lavere og højere.

Det første vi vil tale om er begrebet koncentration, som ”er evnen til at fastholde tænkningen vedholdende.” At fastholde opmærksomheden.

1. Valg af et eller andet objekt at koncentrere sig om.

2. Den mentale bevidstheds tilbagetrækning fra legemets periferi, således at den ydre opfattelse og kontakt (de fem sanser) bringes til ro, og bevidstheden ikke længere er udadrettet.

3. Centrering af bevidstheden og dens fastholdelse i hovedet i et punkt midt i mellem øjenbrynene.

Kommentar:

Andre fokuspunkter kan også vælges. Når du vælger et fokus punkt, så bliver det lettere at fast holde en ensartet koncentration. Det tager tid og lang praksis at lære at holde fokus en længere tid.

4. Prøv at visualiser det du har fokus på, skab et billede.

5. Det du fokuserer på er ikke bare et objekt men en form. Men kan i princippet også være en tanke eller en tankeform.

Kommentar:

Hvis tankeformen er udtryk for en ide, eller en vision, så kan det være nødvendigt at vurdere, hvad er formålet med denne ide, hvad skal jeg bruge den til, ”At erkende ideen der er ansvarlig for formen.”

Det er en intellektuel proces, som er nødvendig for at lære dig, hvordan du kan udvikle skelneevnen. Skelneevnen vil lære dig, hvad er væsentligt, vigtigt, og hvad er uvæsentligt, uvigtigt i dit liv.

Det er det vi kalder modsætningernes par, og det par er del af den daglige virkelighed, du står med hver dag. Et andet begreb er dualitet. Når du vil lære om meditationens inderste væsen, så retter du søgelyset imod dig selv.

Dine handlinger og dine livs motiver kommer under din personlige lup. Lær at accepter dig selv som du er. Foragt aldrig dine handlinger, selv om du har fortrudt dem.

Jo bedre du forstår modsætningernes par, de modsætninger der ofte strides i dit indre, desto tættere vil du komme til erkendelsen af dit sande jeg.

At begynde at forstå sig selv er som at klæde sig selv af. Indtil du står nøgen foran din sjæl – uden krav på personlig vinding, uden krav på at forstå livets største hemmeligheder, uden at stille urimelige krav til andre og sig selv.

Jan Ruben

Kilder:
Sjælens Lys af Alice A Bailey (p209ff)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *