Kursus i meditation

KURSUS I MEDITATION OG OM AT GÅ HJERTETS VEJ

Vi henvender os til de mennesker, som ønsker

  • at komme tættere på det indre spirituelle hjerte,
  • at komme tættere på sin sjæl og
  • at lære om meditationens sande betydning og muligheder.

Vejen til meditation går først gennem stadier som koncentration og kontemplation. Langt de fleste meditationsmetoder kommer kun til stadiet kontemplation, hvor specifikke problemstillinger kan vendes. Det er udmærket for rigtig mange.

Vi er en gruppe spirituelle lærere som med udgangspunkt i teosofien i mange år har beskæftiget os med og arbejdet på at praktisere vejen til det indre spirituelle hjerte og dets mange mysterier. Ud over at give en indføring i meditation, er det også MeditationsProjektets formål at bygge bro mellem spirituelle religiøse og ikke religiøse strømning og holdninger.

Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige meditationssystemer

Hvad er det der gør meditation så betydningsfuldt?

  • Meditation kan kontakte sjælens bedste bestræbelser.
  • Meditation kan føre mennesket til en ligevægtstilstand.
  • Meditation kan stabilisere følelseslivet.
  • Meditation kan facilitere de modstridende kræfter i dit indre.

Kurset giver en indføring i meditationens mange muligheder, og der udleveres en række praktiske værktøjer, som alle kan bruges i din hverdag, også til andet end meditation.

Kurset starter med introduktion til de mange meditationssystemer som eksisterer. Vi vil analysere en række begreber såsom konsekvensen at energi følger tanken. At det er svært at skelne mellem følelses og tankemæssig virksomhed. Betydningen af visualisering, intuition og refleksion. Ubundethed, bundethed – et klassisk dilemma. Hvordan guider jeg andre i meditation. Hvordan vi skaber sammenhæng mellem tanke og handling.

Kurset er det første af mange, og det bliver efterfulgt af flere kurser afhængig af interesse. Kurserne bliver mere og mere esoteriske, det vil sige, at rejsen til det indre univers bliver mere og mere uddybet med flere og flere udfordringer.

Kurset henvender sig i første omgang til mennesker, som har nogen eller megen erfaring med meditation. Og det er beregnet for alle spirituelt søgende uanset baggrund og religiøst tilhørsforhold.

Hvis du er interesseret, så kan du henvende dig til os på info@meditationsprojektet.dk, derefter sender vi dig et adgangsspørgeskema, som bl.a. vedrører tidligere meditationserfaring. Dette gør vi for at sikre maksimalt udbytte hos den enkelte deltager.

Dette kursus strækker sig over 6 moduler á 2 timer.

Modulerne ligger på torsdage kl. 19-21, den 19/9-19, 17/10-19, 21/11-19, 19/12-19, 16/1-20 og 20/2-20.

Prisen for deltagelse er 120 kr. per gang eller 500 kr. for alle 6 moduler. Prisen dækker kun udgifter til husleje, annoncering mv. Underviserne arbejder ulønnet.

Der er introduktionsaften den 22/8-19, hvor du kan høre nærmere om Meditationsprojektet og indholdet af det første kursus.

Vi holder vore kurser i Heart Flow Healingscenter, Sankt Peders Stræde 27 B, 3.sal, 1453 København K.

Kurset starter, når der er tilmeldt 15 deltagere, alle interesserede skal inden optagelse på kurset svare på en række spørgsmål, bl.a. erfaring og andet vedrørende tidligere meditationspraksis.

Vi vil gerne gøre dig opmærksom på, at det kan være nemmere at bestige Mount Everest end at bestige dit eget spirituelle indre bjerg. For at få et større udbytte af meditation kræves udholdenhed og vilje. Vi kan kun pege på vejen, du må selv gå den.

Jan Ruben, Martin Binderup, Carsten Hald

Meditationsprojektet.dk