En erkendelse

”Overalt begynder man at erkende værdien af meditation. Skoler, der underviser i koncentration og anviser metoder til mental udvikling, annoncerer dagligt i aviserne. Endnu forstår man ikke, hvad virkelig meditation er, men koncentration giver kun det grundlag, som det fremtidige arbejde skal baseres på”.

(Breve om okkult Meditation, side 182)

Vi ønsker at diskutere, disse sætninger med jer, fordi de indeholder en forståelse af de mange meditationstilbud der findes.

I den selv samme bog angiver forfatteren, at en af årsagerne til, at ”rigtig meditation” er svær at praktisere skyldes de fleste menneskers manglende evne til at nå ind til det bevidsthedsplan, vi kalder sjælens plan. Desuden er det svært at finde en lærer, der kan ”undervise i meditationens sande og videnskabelige udvikling, hvilket er det virkelige mål ”.

Det er en nødvendighed, at vi lærer at acceptere, at der er andet end det fysiske legeme nemlig det æteriske, astrale (det følelsesmæssige) og det mentale – de såkaldte tre lavere legemer. Her er ikke nævnt de højere.

Når vi har accepteret de lavere legemers eksistens, som videnskabeligt endnu ikke er demonstreret, så skal vi lære at skole legemerne, videnskabeligt udvikle dem samtidig med at vi skal lære at rense dem.

Det er i virkeligheden selvudvikling det handler om, sagt med lidt større ord, det personlige menneskes erfaringscyklus.

Det er det høje uddannelsessystem, der har påvirket det høje mentale niveau. Vi kan bare se med hvilken hastighed der sker nye videnskabelige, teknologiske erobringer. Det der sker nu er ”en mental udvikling der løber parallelt med et ustabilt følelseslegeme og et dårligt opbygget fysisk legeme måske pga. forkert kost eller mangel på mad”.

Det vi kalder den lavere tænkeevne (det skal forklares) ”er godt på vej til at blive en hersker og tyran, som ligger hindringer i vejen for intuitionen og som udelukker det abstrakte aspekt”. Vi skelner mellem den højere og lavere intuition. Den højere intuition er et resultat af sjælens aktiviteter. (det kræver naturligvis en nærmere forklaring).

 

Jan Ruben

Kilder:
Breve om okkult Meditation – Alice Bailey

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *