Det emotionelle og det mentale plan

Dette emne handler jo om menneskets psykologiske klædningsdragt. Hvem er jeg og hvorfor handler, føler og tænker jeg, som jeg gør?

Det er et emne, vi aldrig bliver færdig med at diskutere med os selv og med andre.

Emnet kan angribes fra mange sider, og vi har valgt at se på emnet ud fra en teosofisk vinkel og ikke nødvendigvis fra kun en psykologisk vinkel.

For at dette emne overhovedet har relevans at diskutere, så kræver det noget af den der deltager i den observerende rolle. Et vis mål af erkendelse og indsigt i den menneskelige natur og især i din egen natur.

Erkendelse og indsigt er ikke givet på forhånd. Den spirituelle vej handler netop om erkendelse, indsigt og udvikling af fornuften.

Det betyder, at den der går på vejen analyserer, ræsonnere og reflekterer over de tanker og følelser, der opstår nogle usagt nogle gange sagt.

At træde ind på den spirituelle vej er et valg, som har omkostninger, fordi du jo hele tiden vil konfronteres med det, der i dine øjne er mangelfuldt.

En lidenskabsløs tålmodighed overfor dig selv er en nødvendighed. Hvis du ønsker sand forandring af selvet, og så må du til tider gå langsommere frem i forhold til dig selv, end du måske har lyst til.

Kan du se på dig selv uden at dømme dig selv?

Kan du se på andre uden at dømme dem?

Kan du se irritationens skarpe spyd, som ofte er destruktiv i sin natur?

Vi er ikke født med kun svage eller stærke sider. Livet handler om, hvordan vi blander kortene.

Hvad er en følelse, og hvad er en tanke? Hvis det er svært at skelne lige nu, så håber vi, at du med tiden kan se forskel. Er det vigtigt at skelne mellem de to, det mener vi det er.

For at få bare lidt struktur på dette kolossale emne, så vil vi indlede med en udtalelse fra bogen Esoterisk Astrologi af Alice Bailey side 190-191.

Vi taler om menneskets lavere natur, som er relateret til det fysiske, det følelsesmæssige og det mentale plan, menneskets tre aspekter:

  • Vellyst der er relateret den dyriske natur, seksualitet, fysisk komfort og penge (til selviske formål).
  • Dernæst det følelsesmæssige plan som er frygt, had og ærgerrighed.
  • Og det vi kalder det lavere mentale som er stolthed, separatisme og grusomhed.

Det vil være et godt sted at starte en dialog her. Hvordan skal vi forstå begrebet den dyriske natur?

Hvis det er svært tale om de tre grupperinger, så tænk over dette. Hvordan kommer jeg af med den følelse / tanke, som kaldes at blive irriteret?

 

Jan Ruben

Kilder:
Esoterisk Astrologi – Alice A. Bailey

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *