Renselse af det emotionelle og det mentale legeme

RENSELSE AF DET EMOTIONELLE LEGEME

Det emotionelle legeme er en reflektor og tager farve fra sine omgivelser. Det påvirkes af alle sindsstemninger og fantasier fra omgivelserne.

Hvad er målet?

At opøve det emotionelle legeme at blive roligt og klart som et spejl og blive i stand til at reflektere perfekt. Det emotionelle legeme bør være stille, afklaret, uanfægtet, roligt, fredeligt gennemsigtigt og klart.

Hvordan styrer jeg det emotionelle legeme?

 1. Ved konstant at observere begær, motiver og ønsker. At fremhæve de højere målrettede og afvise de lavere.
 2. Ved dagligt at kontakte det højere selv og at reflektere over dets ønsker i livet.
 3. Bringe legemet i ro. Hvad modarbejder roen? Frygt, uro, ubalanceret kærlighed til noget eller nogen, personlige begær af enhver art, oversensitivitet. En ny rytme skal påtvinges, den eliminerer og opbygger.
 4. Violet og gylden dæmper.

 

RENSELSE AF DET MENTALE LEGEME

Det kræver hårdt arbejde og skelneevne at nå et resultat.

 1. Klar tænkning – ikke kun om personlige emner, men alle områder der påvirker menneskeheden. At kunne formulere tankestof og at definere.
 2. Den der ikke kan tænke klart, og som har et ufuldkomment mentallegeme, lever i en tågedis, og et sådant menneske er ligesom en blind, der leder de blinde.
 3. Evnen til at bringe det mentale legeme i ro. Sådan at de abstrakte niveauer og det intuitive plan kan finde en modtagelig flade.
 4. En bestemt proces. Vi stræber efter, at den elektriske og magnetiske kraft der anvendes ved enhver indvielse har en stabiliserende virkning, der bliver permanent.

Hvad kræves?

 1. En stabil og urokkelig vedholdenhed uanset hindringer og uanset, at den er tidskrævende.
 2. Fremskridt der gøres uden nogen form for selvanalyse.
 3. Hårdt arbejde og ren stræben.
 4. At vise kærlighed til alt og alle.

 

Jan Ruben

Kilder:
Breve om okkult meditation – Alice A. Bailey (side 318- 321)