Ret Meditation

”Udviklingen af ret motiv er en fremadskridende bestræbelse; og når man opdager sig selv, så skifter brændpunktet for ens bevæggrund konstant, efterhånden som lyset skinner mere vedholdende på ens vej, og et nyt og højere motiv dukker konstant op.”

Menneskets udvikling er en lang vej med konstant læring og forandring. Dit motiv er af afgørende betydning for alt hvad du tænker, føler og siger, for dine handlinger og din energi.

Det gælder også i din daglige spirituelle praksis, hvor erkendelse og anerkendelse af dit Højere Selv som din virkelige identitet, er med til at styrke dit personlige selv som en sammensat enhed, der arbejder med et højere motiv og dermed begynder at tjene en højere sag og et højere aspekt af dig selv.

Det er lige her at dit motiv bringer uselvisk tjeneste i spil, det at fokusere på andre mennesker og deres behov og ikke kun på egne behov, det at fokusere på hele Jorden og de behov som Jorden har.

Når der tales om Ret Meditation i ”The Noble Eightfold Path”, handler det netop om at lade meditationen være styret af et ideal, et motiv som ligger ud over det personlige liv.

”3. Right Meditation, Right Prayer, Right Concentration
You do not start on meditation/prayer without an ideal.
You can pray for more money, more fame; but whenever you ask for anything for you alone, you draw negative energy towards you (selfishness).

Right Prayer leads to Right Happiness.
Right Concentration leads to Right Peace.
Right Meditation leads to Right Joy, a soul quality.
Right Joy leads to Inspiration, Devotion and Intuition.”

Når dit motiv er forankret i dit Højere Selv bliver du mødt til overflod med livets sande indre værdier.

Har du tænkt over hvorfor du mediterer?

 

Martin Binderup

Kilder:
Hvid Magi – Alice A Bailey (side 216-217)
The Noble Eightfold Path – as explained by Ananda Tara Shan, 1994

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *