Medfølelse

”En medfølende person er et medfølende hjerte. Når en persons hjerte er fuld af ubetinget kærlighed, og når den samme persons sind kun styres af viljen til det gode, er den person en medfølende person.”

Prøv at forestille dig menneskets hjertecenter som en lotusblomst med tolv blade der langsomt åbner sig i takt som mennesket udvikler sig gennem sine inkarnationer på jorden. Og at hvert enkelt blad står for en grundlæggende energi eller kvalitet, og at alle lotusblomstens blade tilsammen viser hvor det enkelt menneske står på udviklingens vej.

Det er meningen at mennesket skal udvikle sig til at beherske hjertets kvaliteter, hvilket kan ske gennem meditation, refleksion og uselviske handlinger. Arbejdet med kvaliteterne hjælper mennesket med at løfte sig fra det lavere selv til det Højere Selv. Det er fordi energien i kvaliteterne stammer fra hjertet som i det indre er forbundet til det Højere Selv.

”Hjertecentret rummer tolv kræfter eller energier

 1. Gruppekærlighed, der omslutter de enkelte personer.
 2. Ydmyghed, der kendetegner din personlige indstilling.
 3. Tjeneste, der viser det, din sjæl er optaget af.
 4. Tålmodighed, der er et tegn på den vordende udødelighed og bestandighed, som er en sjæls kendetegn.
 5. Liv eller tilkendegivet aktivitet, som er en manifestation af kærlighed, fordi det i sit inderste væsen er dualitet.
 6. Tolerance, som er det første udtryk for buddhisk forståelse.
 7. Identifikation med andre, hvilket er en begyndende sammensmeltning, der til sidst fører til syntese, når hovedcentret er udviklet.
 8. Medfølelse, som dybest set er at anvende modsætningernes par rigtigt.
 9. Sympati, som er en følge af viden og udviklingen af kundskabsbladene. Denne energi kommer derefter i berøring med hjertecentret.
 10. Visdom, som er frugten af kærlighed, og som antyder, at kærlighedsbladene i den egoiske lotus er ved at vågne.
 11. Offer, som er at give sit hjerteblod eller liv for andre.”

Den tolvte kvalitet er taknemmelighed, det er evnen til at acceptere og ære tilværelsens skønhed.

Lad os se nærmere på kvaliteten medfølelse.

Det er sådan at medfølelse er hævet over følelsernes og tanke-følelsernes verden og at et menneske med medfølelse er i stand til se en sag fra mange sider. Egentlig beskriver det danske ord medfølelse ikke særlig godt denne kvalitet, ordet indikerer at der er tale om en følelse, men det er der i virkeligheden ikke, der er tale om en højere guddommelig kvalitet. Det engelske ord for kvaliteten er meget bedre, det hedder compassion.

Går vi ind i følelsernes plan taler mange mennesker om medlidenhed, og dette ord ligger netop i følelserne, man lider sammen med et andet menneske.

I medfølelsen går man ikke ind i andre menneskers lidelse, men går i stedet ind og viser kærlighed og forståelse, for man kan se de modstridende kræfter der er i spil i det andet menneske, og er derfor i stand til at hjælpe det.

”Medfølelse er evnen til at se alle modstridende kræfter og årsagerne til deres konflikt. Det er evnen til at se bidrag fra modstridende kræfter.

Medfølelse er en tilstand af væren hos en der er i tæt kontakt med hjertet af kosmos. Medfølelse er inkluderende kærlighed og forståelse.

Medfølelse er evnen til at være et med Selvet i enhver levende form i naturen. Det er evnen til at se, at alt stammer fra det ene selv.”

Et medfølende menneske kontrollerer sit lavere selv og har fundet harmoni og balance, for det har forbundet sig med sit Højere Selv som nu virker gennem dets hjerte og sind med kærlighed.

 

Martin Binderup

Kilder:
Discipelskab i den nye tidsalder – bind II af Alice A. Bailey
The Flame of the Heart af Torkom Saraydarian
Compassion af Ananda Tara Shan

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *