Bekymring og irritation

”Irritation virker som en snigende gift, der skjuler sig bag sygdommen.”
” Et resultat af selvforgiftning”.

Kan du forstå det udtryk ”selvforgiftning”?

Kan ikke ændres gennem diæt og anden livsrytme.

”Irritation er et grundlæggende psykologisk problem, der har sine rødder i en overaktivitet af det astrale legeme, hvilket definitivt har en patologisk indvirkning på nervesystemet.”

Problemkilder:

  1. Verdenssituationen, problemer og usikkerhed. Alle er involverede og påvirket af den globale situation.
  2. Mennesker gennem kommunikation påvirker hinanden som aldrig før.
  3. Øget menneskelig sensitivitet.
  4. Menneskets forestillingsevne om kommende problemer forstærker bekymringen.

Kan bekymring og irritation være farlige?

  1. De kan påvirke i negativ retning menneskets vitalitet og dermed modstandskraften mod forskellige sygdomme.
  2. Påvirker andre menneskers liv i en sådan grad, at de føler sig bundet og ufri.
  3. Frygt, bekymring og irritation kan opleves som epidemiske.
  4. Bekymring og irritation gør det umuligt at se klart. De spærrer for udsynet. En fastlåst tilstand kan opstå pga. for meget selvmedlidenhed og selvbeskuelse. Det kan også påvirke den gruppe eller det samfund, man er en del af.

Vil det have nogen nytte at sige til andre ”frygt ikke”?

Hvordan vil du konstruktivt formindske din egen grad af bekymring og irritation?

Kan du arbejde meditativt med de to elementer?

Eller tilhører du dem der mener, at det ikke kan være anderledes, og at der ikke er en grund til at bruge tid på dem?

 

Jan Ruben

Kilder:
Sindslidelser og andre sygdomme side 107-109, Alice A Bailey

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *