Nyt kursus i meditation

Det nye kursus i meditation henvender sig til mennesker uden erfaring eller med nogen erfaring i meditation. Dette kursus er for alle, uanset baggrund og religiøst tilhørsforhold.

Kurset giver en indføring i meditationens mange muligheder, og der udleveres en række praktiske værktøjer, som alle kan bruges i din hverdag, også til andet end meditation. Indholdet af det nye kursus i meditation vil blive offentliggjort her på hjemmesiden primo 2020.

Det nye kursus strækker sig over 6 moduler á 2 timer, og modulerne ligger på torsdage kl. 19-21, den 10/9-20, 8/10-20, 5/11-20 og 3/12-20, 7/1-21 og 4/2-21.

Prisen for deltagelse er 120 kr. per gang eller 500 kr. for alle 6 moduler. Prisen dækker kun udgifter til husleje, annoncering mv. Underviserne arbejder ulønnet.

Tilmelding foregår via hjemmesiden. Det nye kursus i meditation starter, når der er tilmeldt 15 deltagere.

Vi holder vore kurser i Heart Flow Healingscenter, der ligger midt i København.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til os på mailadressen.