Modløshed

Det kan være svært at forstå, at tænkeevnen kan stille for store krav til en given situation, og at det kan have voldsomme konsekvenser for den emotionelle natur og den fysiske krop. Vi kender den langvarige effekt af en langvarig personlig krise. Hele menneskets konstitution bliver påvirket. Modløshed kan åbne personlige psykiske sår, der aldrig rigtig er helet. Du kan rammes af manglende handlingsevne, apati og træthed. Du kan melde dig ind i sortseernes klub.

Der kan opstå voldsomme modsætninger mellem tænkeevnens analyse og følelsernes ”forståelse” og reaktion. Der kan være tale om to verdener, som krydser klinger og river personligheden ”i stykker” – en kampplads kan udvikles. Der er mange grader af modløshed, der er den, der forsvinder lige så hurtigt, som den er dukket op. Vi beskæftiger os i denne artikel med den kroniske modløshed, som skaber ”søgang” og til tider voldsom ubalance i den personlige sfære.

Et skarpt intellekt kan have svært at acceptere, at de løsninger der skal findes på konkrete problemstillinger ikke er lige for hånden, eller at man skal være vælge mellem to dårlige løsninger – mellem kolera og pest.

Det kan være svært at acceptere, at en løsning ikke er afhængig af den personlige individuelle anstrengelse. At en stor personlig indsats ikke er proportionel med resultatet eller i det mindste forventningerne til et bestemt resultat.

Problemstillingen kan også være et andet menneske, som du ikke ved hvordan du skal nå ind til, at kommunikere med og at forstå. Det andet menneske kan være en mur, du kan spille din bold op ad, men bolden kommer altid tilbage. Muren er som en lukket dør, hvor nøglen er smidt væk. Problemstillingen kan være et projekt, der er afhængig af andres engagement og kunnen. Din modløshed kan være et resultat af en forventning, der ikke blive imødekommet, et resultat præget af skuffelse over andres præstationer.

Men problemstillingen kan også være inde i dig selv, som du tid efter anden har forsøgt at disciplinere men forgæves. Du har brudt den ene aftale efter den anden med dig selv. Modløshed kan skabes ud fra, at du ikke lever op til egne forventninger, du er begyndt at se ned på dig selv, nedvurdere dine evner og formåen.

Det kan være, at du arbejdsmæssigt eller i forhold til det modsatte køn går fra nederlag til nederlag.

Modløsheden kan være så omkring sig gribende, at du overvældes, mister dit overblik og måske dit selvværd, fordi personlige eller andres følelser spærrer vejen for en vej ud af dette mørke.

Ingen tvivl om, at modløsheden kan udvikle en depression eller en stress tilstand, hvor dit nervesystem ”bliver lagt ned”.

Modløsheden bliver en blindgyde, hvor dit ellers klare intellekt er marginaliseret, sat til side af manglende evne til at finde en ordentlig løsning.

Helbredelse af modløshed ligger ikke i at fremkalde en modsat reaktion, det er snarere at kunne se, hvad der er muligt / ikke muligt i den givende situation. Det er at acceptere dig selv som du er, og hvad du kan.

Hvordan afbalancerer jeg denne situation, det vi kalder et resultat af modsætningernes par. I denne situation: hvad er ønskværdigt, og hvad er ikke ønskværdigt. Hvad er realistisk, og hvad er ikke realistisk, det vil sige en illusion. Hvad giver i det mindst et håb og på længere sigt en mulighed, måske en midlertidig løsning, som alle involverede parter kan leve med.

Fornuft og skelneevne kan ikke injiceres, de opnås kun ved hårdt arbejde, hvor illusionerne bliver pillet ud med tiden.

Når du befinder dig i orkanens øje, så kan det være svært at bevare fatningen og finde en vej frem. Men mig bekendt er der ingen orkan, der varer evigt. Tiden er vigtig, når der skal findes løsninger. Mange vil ikke vente på at uret og tiden drejer rundt, de vil i utålmodighedens navn finde løsninger her og nu og ikke om fem minutter. Den utålmodighed kan koste dyrt. Tænkeevnen skal dæmpes, og tiden skal få lov til at gå sin gang. Mennesket skal modnes med erfaringen, der er ingen gratis gaver.

Det menneske som er for fokuseret på at finde arbejdets frugter med det samme, vil ofte spænde ben for sig selv.

Helbredelsen ligger i at kunne træde et meget langt skridt tilbage, for et øjeblik at give slip på det krampagtige tag, modløsheden har fået.

Det betyder at beskæftige sig med noget helt andet, at meditere og slappe af.

Det er modløshedens voldsomme krav på at finde en hurtig vej frem, som skaber den voldsomme bølge af vibrationer, der forplanter sig ind i følelsernes rige, og fjerner fornuften og de mulige løsninger. Det kan reelt også vise sig, at der ikke er nogen løsning på dit problem.

Der findes intet menneske, der ikke har været berørt af modløshedens vibrationer. Hvis du er et menneske med ansvar, forpligtelser og måske har adgang til indflydelse og magt over andre, så må du kende modløshedens ansigt. Hvis du er menneske der stiller krav til dig selv, måske til tider for store krav, så må du også kende modløshedens ansigt.

Denne artikel er et forsøg på bedre at forstå modsætningerne mellem det, der sker i den mentale verden, og der sker i den følelsesmæssige verden. Hvordan en tanke, en vision eller et ideal der opstår på det mentale plan kan blive amputeret af dine og andres følelser. Denne artikel er et forsøg for bedre at lære dig selv at kende gennem refleksion og analyse af egne adfærdsmønstre. Vi har alle store og små stopklodser på vores personlige vej. På et eller andet tidspunkt, er du nødt til at stå ansigt til ansigt med disse stopklodser og forholde dig til dem. Du kan ikke lade som om de ikke eksisterer ved at lukke øjnene.

Jan Ruben

Inspirationskilde: Sindslidelser og andre sygdomme (side 194,195) af Alice Bailey

1 kommentar til “Modløshed”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *