Seks regler for Vejen

Da der går nogen tid inden vi kan starte det videregående kursus i meditation, vil vi gerne give alle nogle opgaver at arbejde med derhjemme. Opgaverne tager udgangspunkt i denne tekst, det er de seks regler under afsnittet “Seks regler for Vejen”.

Alle er velkommen til at deltage, uanset om man har deltaget i det afsluttede kursus i meditation eller ej. Du kan også deltage selv om du ikke deltager i alle tre reflektionsaftener.

Der lavet tre møder på Zoom til at fordybe sig og dele sine refleksioner. Det er et tilbud til alle der ønsker at deltage. Derfor vil vi foreslå at du mediterer og reflekterer over reglerne i nedenstående rækkefølge:

Regel 1

“I. Vejen betrædes i fuldt dagslys som kastes på den af dem der ved og fører an. Intet kan derfor skjules, og ved hvert sving må mennesket stå ansigt til ansigt med sig selv.”

Kommentarer / opgaver:

Hvorfor er det i fuldt dagslys vi betræder vejen?

Hvad betyder, at det er ved hvert sving at vi står ansigt til ansigt med os selv?

Regel 2

”II. På Vejen afsløres det skjulte. Enhver ser og kender den andens skændsel (”skurkagtighed”). Og alligevel er der ingen der vender om, ingen der håner hinanden, og ingen der vakler på Vejen. Vejen fortsætter ind i dagslyset.”

Kommentarer / opgaver:

Hvordan relaterer vi os til hinanden, når bølgerne går højt, og hvordan konfronteres vi med hinandens mørke sider?

Det gælder også i det storpolitiske billede.

Regel 3

” III. På Vejen vandrer man ikke alene. Der er ingen fremstormen, intet hastværk. Og dog er der ingen tid at spilde. Dette ved enhver pilgrim og skynder sig fremad omgivet af sine brødre. Nogle går foran; han følger efter. Nogle sakker bagud; han sætter farten. Han rejser ikke alene.”

Kommentarer / opgaver:

Hvordan forstår du, at på den ene side er der intet hastværk og på den anden er der ingen tid at spilde?

Hvorfor er det vigtigt at pointere, at du vandrer sammen med dine brødre dog i forskelligt tempo?

Regel 4

”IV. Tre ting skal pilgrimmen undgå: At bære en hætte som skjuler hans ansigt for andre; at medbringe en vandkrukke som kun indeholder vand nok til at dække hans eget behov; at bære en stav på skulderen, når staven ikke har nogen krumning til at holde i. ”

Kommentarer / opgaver:

Hvad betyder hætten, vandkrukken og staven?

Hvorfor må du ikke skjule dit ansigt?

Hvorfor indeholder vandkrukken kun tilstrækkelig vand til dig selv?

Hvorfor skal du bære staven på ryggen?

Regel 5

” V. Enhver pilgrim på Vejen må medbringe hvad han behøver: En krukke med ild til at varme sine medmennesker med; en lampe, hvis lys han kan kaste på sit hjerte for derved at vise sine medmennesker naturen af sit skjulte liv; en pung med guld som han ikke strør om sig på Vejen, men deler med andre; en forseglet krukke, hvori han bærer al sin aspiration til at kaste for fødderne af ham, som venter på at modtage ham ved porten – en forseglet krukke.”

Kommentarer / opgaver:

En krukke med ild, en lampe, en pung med guld og en forseglet krukke, hvad symboliserer de fire genstande?

Regel 6

”VI. Pilgrimmen må, når han vandrer på Vejen, have det lyttende øre, den givende hånd, den tavse tunge, det rene hjerte, den gyldne stemme, den rappe fod og det åbne øje som ser lyset. Han ved at han ikke rejser alene.”

Kommentarer / opgaver:

Øret, hånden, tungen, stemmen, foden og øjet. Hvordan vil du overføre dette livssyn til dit eget liv?

Kan du overhovedet bruge disse ord til noget i dit liv?

 

Overordnede kommentarer / opgaver til alle regler:

Hvis du skulle leve op til bare en del af de råd, der gives på vejen, hvordan vil dit liv se ud i dag eller med andre ord hvad skal du forandre?

Er rådene udtryk for en mulighed eller for en illusion?

Du kan naturligvis også stille spørgsmålet: er jeg parat til at ændre så meget af min personlighed?

Hvad betyder det for den enkelte: jeg er ikke alene?

Mange ønsker forandring i deres personlige liv, fordi de håber at det vil give mere livsfylde og lykke. Drejer det sig om det?

 

Jan Ruben

Kilder:
Blændværk et verdensproblem af Alice A. Bailey (Fra afsnittet Seks regler for Vejen)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *