Liste over alle aktiviteter inden sommeren

Meditationsprojektet afholder følgende aktiviteter inden sommeren.

Vi vil gerne invitere alle at deltage i nedenstående meditationer og refleksionsaftener som vi holder via Zoom:

Du kan læse mere om aktiviteterne i andre indlæg på denne blog.

Alle er velkommen til at deltage i meditationerne og reflektere over indlæggene på bloggen.

De bedste hilsener

Meditationsprojektet
www.meditationsprojektet.dk