Om en uge starter det videregående kursus i meditation

Det videregående kursus i meditation starter torsdag den 24. september 2020 kl. 18.30, se alle datoerne på dette indlæg på hjemmesiden https://meditationsprojektet.dk/videregaaende-kursus-i-meditation/.

Det bliver et praktisk orienteret kursus, hvor der bliver lagt vægt på at praktisere meditationens mange facetter, altså på at levendegøre meditationen for hver enkelt deltager.

Vi vil vise situationer af mennesker der mediterer med forskellige meditationssystemer, og diskutere indhold og trin, samt hvad vi skal tage med / undlade i egen meditation og når vi guider andre i meditation.

Dette kursus bygger på en form for projektarbejde med fælles studie af udvalgte tekster og deling af deltagernes refleksioner og inspiration. Det vil stille krav til deltagerne om engagement, refleksion og formidling af egne oplevelser og erfaring. Det håber vi at du har lyst til at prøve.

Indholdsmæssigt vil vi beskæftige os med begrebet meditation, de forskellige faser/trin der indgår i meditation, afdækning af hvad refleksion er, tankens kraft og væsen, alignment, dualitet, etc.

Tilmelding til det videregående kursus i meditation kan ske via denne hjemmeside.

Vi glæder os til dette kursus.

De bedste hilsener

Meditationsprojektet
www.meditationsprojektet.dk