Den grundlæggende form i meditationer

Vi vil gerne studere en beskrivelse af den grundlæggende form som alle meditationer følger, en beskrivelse der er givet at Tibetaneren.
Der bliver lagt meget vægt på, hvordan den enkelte deltager i meditationen forbereder sig til det emne, der skal mediteres over. Studie, analyse, refleksion oa.
Det er nok for rigtig mange en ny tilgang til meditation, da de fleste går ind til en meditation, som holdes af et andet menneske, rimelig uforberedt.
Beskrivelsen er taget fra bogen Discipelskab i den nye tidsalder II af Alice A Bailey, side 337:
 1. Et forberedende stadium, hvor meditationstemaet bliver forstået.
 2. En modtagelig indstilling, sådan al den mulige og esoteriske lære kan erkendes og absorberes.
 3. En overførsel af ideer i en eller anden form til hjernen, når de er blevet registreret i sindet som grundtanker, antydninger eller præsenteret som temaer og begreber.
 4. En velovervejet fokusering af tanken på disse ideer.
 5. Efterhånden som disse ideer overvejes, udvikles og analyseres, tager de til sidst form som skabte tankeformer.
 6. Derefter underkastes de en enhedsskabende proces ved hjælp af en bevidst og vedvarende anvendelse af et mantra.
De 6 sætninger lægger op til en vigtig diskussion, som kan føre os endnu længere ind i meditationens uendelige mysterium.
 • Hvor meget skal den, der står for meditationen, diskutere med de der deltager inden meditationen?
 • Kan det for deltageren være en fordel at studere et specifikt emne flere dage inden meditationen?
 • Kan vi forvente, at den forberedte deltager får mere ud af en meditation, end hvis deltageren ikke er forberedt?
 • Hvordan bliver ideer til tankeformer, og hvorfor kan tankeformerne være så vigtige? Med andre ord hvad skal vi bruge tankeformer til?
 • Mantra kan bruges i meditationen, men kan alle mantras bruges, og hvad forstår vi ved et mantra?
 • Hvordan skabes enhedsbegrebet  i meditationen og dermed i deltagernes bevidsthed?
 • Hvad er målgruppen for en så ambitiøst meditation?
Det er en god ide at reflektere og meditere over beskrivelsen.