20190426_104905.jpg
Shadow

Velkommen til meditationsprojektet

Det er en fornøjelse at byde dig velkommen til meditationsprojektet.

På hjemmesiden finder du information om hvad projektet går ud på, hvem der kan deltage og hvad projektet kan betyde for det enkelte menneske.

Meditationsprojektet er et individuelt projekt for alle der ønsker at deltage. Intentionen er, at flest muligt lærer at kontakte deres højere selv gennem meditationens mange facetter, og derigennem opbygger en mere permanent forbindelse mellem personligheden og det højere selv.

Vi, der står bag dette projekt, er i virkeligheden alene facilitatorer, der ønsker at inspirere og vække kreativitet og spontanitet hos deltagerne, så de bliver i stand til selv at udvikle sig. Det er således den enkelte deltager der styrer og ejer sit eget individuelle projekt, og vedkommende tager ansvar overfor sig selv, personlighed og højere selv.

Du er velkommen til at studere de indlæg som vi har lagt på bloggen og kontakte os, hvis du ønsker at deltage eller høre nærmere om projektet.

Vision blue

Mission og vision

Det er Meditationsprojektets vision, at realisere det store potentiale der ligger gemt i mennesket.

Meditation er et afgørende redskab i denne proces, derfor arbejder vi med at lære mennesker at meditere og at få et dybere indhold i deres daglige meditationer.

Vi arbejder samtidig med at at give mennesker indsigt i og forståelse af den indre kerne i meditation.

Det styrker menneskets selvværd og det fællesskab, som den mediterende er en del af.

Vi ønsker at uddanne mennesker gennem viden og træning, til at mestre meditationens mange facetter.

Goal blue

Værdier og mål

Vore kerneværdier er knyttet til hjertets kvaliteter som styrkes gennem meditation.

Det er at give det enkelte menneske en forståelse af at det er først når de integrerer gruppelivets erfaringer i sit eget liv, at den personlige vækstkurve peger opad.

Med andre ord, vi kan først sprænge menneskets egne begrænsninger hvis vi kan få mennesket til at indse, at fællesskabet er større end det enkelte individ.

Individets vej bliver aldrig “bøjet” men fællesskabet fører individet gennem en ny dør som indtil nu har været skjult.

Vores kerneværdier handler om det enkelte individs og fællesskabets ressourcer og muligheder.