For alle mennesker

Et studie i meditation

Videregående kursus i meditation

Vi vil gerne fortælle lidt om det videregående kursus i meditation som allerede er startet. Se alle datoerne i indlæg på hjemmesiden.

Du kan stadig nå at komme med ved at kontakte os.

Det bliver et praktisk orienteret kursus, hvor der bliver lagt vægt på at praktisere meditationens mange facetter, altså på at levendegøre meditationen for hver enkelt deltager.

Vi vil vise situationer af mennesker der mediterer med forskellige meditationssystemer, og diskutere indhold og trin, samt hvad vi skal tage med / undlade i egen meditation og når vi guider andre i meditation.

Dette kursus bygger på en form for projektarbejde med fælles studie af udvalgte tekster og deling af deltagernes refleksioner og inspiration.
Det vil stille krav til deltagerne om engagement, refleksion og formidling af egne oplevelser og erfaring. Det håber vi at du har lyst til at prøve.

Indholdsmæssigt vil vi beskæftige os med begrebet meditation, de forskellige faser/trin der indgår i meditation, afdækning af hvad refleksion er, tankens kraft og væsen, alignment, dualitet, etc.

Ret meditation handler om at forbinde sig med sjælens rige.

Dette kursus er for alle der har erfaring med meditation, uanset baggrund og religiøst tilhørsforhold.

Tilmelding til det videregående kursus i meditation kan ske via denne hjemmeside.

Vi glæder os til dette kursus.

“Meditation means the recognition or the discovery of one’s own true self.”

– Sri Chinmoy

Ret meditation handler om at forbinde sig med sjælens rige.
Hvad er meditation?

Meditation er en rejse i bevidsthedsudvikling.
Meditation har, afhængig af hvilken teknik du bruger, en effekt på hvordan du bruger dit liv, og hvordan du skaber relationer til andre mennesker.
Meditation er et forsøg på at bygge bro mellem den lavere og højere bevidsthed, mellem det "almindelige" og det "dybsindige" i menneskets liv. Mellem det vi kalder personligheden og sjælen.

Hvordan virker meditation?

Meditation kan gøre mennesket mere indadskuende og reflekterende.
Meditation er brugt i årtusinder i mange religioner til at give den studerende en mere realistisk forståelse af sit eget liv og forhold til Gud, baseret på inspiration og intuition.
Meditationen kan gøre et menneske til en brobygger, der med andre ord åbner døre til det indre liv, som indtil nu har været delvis lukket. Brobyggeren vil med tiden opleve en større livserkendelse og fornuft. Brobyggeren vil blive mere robust, når de personlige livsgrænser udfordres.
De meditationssystemer vi underviser i åbner døren til det indre hjerte. Men uden vedholdenhed, vilje og tålmodighed åbnes intet hjerte.
Meditationen prøver at bygger bro mellem viden og visdom, den prøver at åbne en bog, som indtil nu kun overfladisk er blevet læst.

Få mere indhold i din meditation

Gennem forståelse og træning ønsker vi at give hver enkelt deltager mere indhold i sin daglige meditation. Vi er parate til at integrere meditation på et dybere plan i dit personlige liv.