Det er Meditationsprojektets vision,
at realisere det store potentiale der ligger gemt i mennesket.

Meditation er et afgørende redskab i denne proces,
derfor arbejder vi med at lære mennesker at meditere
og at få et dybere indhold i deres daglige meditationer.

Vi arbejder samtidig med at at give mennesker indsigt i og forståelse af den indre kerne i meditation.

Det styrker menneskets selvværd og det fællesskab,
som den mediterende er en del af.

Vi ønsker at uddanne mennesker gennem viden og træning,
til at mestre meditationens mange facetter.

Nogle vil måske bruge det til at blive meditationslærere og undervise i meditation.

Andre vil måske fokusere på at udvikle sig som menneske gennem en aktiv meditationspraksis.

“Ret meditation handler om at forbinde sig med sjælens rige.”

– Jan Ruben

Gennem forståelse og træning,
ønsker vi at give hver enkelt deltager i meditationsprojektet
mere indhold i sin daglige meditation.

Vi er parate til at integrere meditation på et dybere plan,
i dit personlige liv. 

Filosofi, psykologi, teosofi og spiritualitet.

Vi er en række lærere i den modne alder, hvor nogle har udgangspunkt i den gamle filosofi og psykologi – teosofien. Andre har udgangspunkt i andre spirituelle traditioner.

Vi har årtiers erfaring med meditation i teori, praksis og undervisning.

Vi tillader os at skrive, at vi tilbyder et projekt som i indhold og praksis er enestående og helt specielt. Det er et forskningsprojekt til en større forståelse af dig selv og den verden du lever i.

Meditationsprojektet knytter meditation, menneske og sjæl meget tættere sammen.

Vi er interesseret i mennesker med andre erfaringer som kan indgå i projektet, det kunne være som undervisere, inspiratorer, etc.

Dette projekt ejer vi ikke og det vil sige at andre kan blive en del af det. Meditationsprojektet er et non-profit projekt.

Vore kerneværdier er knyttet til hjertets kvaliteter som styrkes gennem meditation.

At give det enkelte menneske en forståelse af at det er først når de integrerer gruppelivets erfaringer i sit eget liv, at den personlige vækstkurve peger opad.

Med andre ord, vi kan først sprænge menneskets egne begrænsninger hvis vi kan få mennesket til at indse, at fællesskabet er større end det enkelte individ. Individets vej bliver aldrig “bøjet” men fællesskabet fører individet gennem en ny dør som indtil nu har været skjult.

Vores kerneværdier handler om det enkelte individs og fællesskabets ressourcer og muligheder.